Zvanični kurs Evra za dan 14.04.21. :: 117.5779 rsd
Tekst objavljen: 23.09.2015 10:50        


Deficit budžeta Republike Srbije zaključno sa avgustom iznosio je 31 milijardu dinara, pokazali su podaci Ministarstva finansija.

Deficit budžeta od 31 milijardu dinara na kraju avgusta

Deficit budžeta od januara do avgusta, zajedno sa rashodima iz projektnih zajmova koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosio je 41,8 milijardi dinara.

U avgustu su ostvareni prihodi u iznosu od 75,7 milijardi dinara, a izvršeni su rashodi u iznosu od 82,5 milijardi dinara, što je rezultiralo mesečnim deficitom u iznosu od 6,8 milijardi dinara.

U Ministarstvu napominju da ovaj izveštaj ne uključuje deo prihoda, i iz njih finansiranih rashoda, indirektnih korisnika budžeta.

Poreski prihodi u avgustu iznosili su 63,8 milijardi dinara. U odnosu na jul, znatno su niži prihodi po osnovu akciza i poreza na dodatu vrednost (PDV). U prethodna dva meseca visok priliv od akciza na duvanske prerađevine bio je uzrokovan utvrđivanjem novih iznosa akciza na duvanske proizvode u julu, uskladu sa zakonom.

Uobičajeno je da se u periodu pre utvrđivanja novih viših iznosa akcizapovećava obim uvoza i proizvodnje cigareta, što povećava naplatu akciza. U mesecima nakon utvrđivanja novih iznosa akciza znatno se smanjuje prihod po ovom osnovu.

Što se tiče PDV, ostvaren je niži prihod jer se u julu uplaćuju i tromesečne obaveze po ovom osnovu, a u avgustu obaveze samo za prethodni mesec.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 11,6 milijardi dinara, od čega se 4,1 milijardi dinara odnosi na uplate dobiti Pošte (1,8 milijardi dinara) i dividendi NIS(2,3 milijardi dinara). Donacije su iznosile 0,4 milijardi dinara.

Rashodi su bili na nivou prethodnog meseca, s tim što su izdaci za otplatu kamata biliznatno viši, a rashodi za socijalnu zaštitu i otplatu garantovanog duga niži. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Fond PIO, RFZO, NSZ i fond SOVO) iznosili su 20,4 milijardi dinara, a najveći deo se odnosi na transfer za penzije u iznosu od 17,3 milijardi dinara.

Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,6 milijardi dinara.Na nivou opšte države u periodu januar - avgust zabeležen je deficit u iznosu od 44,4milijardi dinara, dok je deficit u avgustu iznosio pet milijardi dinara.

Bolji rezultat od planiranog sa prihodne strane u najvećoj meri posledica je jednokratnih neporeskih prihoda, kao što su uplate dividendi i dobiti javnih preduzeća, u iznosu od oko 31 milijardi dinara.

Osim toga, bolja od očekivane je i naplata poreskih prihoda, pre svega PDV, akciza na duvanske proizvode i derivate nafte i doprinosa. Sa rashodne strane najveći efekat je imalo slabo izvršenje kapitalnih izdataka, kao i otpremnina za radnike preduzeća u restrukturiranju. Posmatrano po delovima opšte države, kod AP Vojvodina zabeležen je suficit u iznosu od 0,9 milijardi dinara, dok na nivou lokalnih samouprava suficit iznosi 9,5 milijardi dinara. Što se tiče fondova socijalnog osiguranja, Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su u suficitu, dok su PIO fond i fond SOVO u deficitu 3,4 i 0,8 milijardi dinara, respektivno.

"Deficit ova dva fonda je očekivan s obzirom na značajne depozite iz prethodnih godina kojima raspolažu", objašnjeno je u izveštaju objavljenom na sajtu Ministrstva finansija.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, se u najvećoj meri finansiraju iz kredita, te je njihov ukupan deficit na kraju avgusta iznosio 10 milijardi dinara.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
plate PDV deflacija deflacija u srbiji

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana